Free zone

Het haven- en industrielandschap bezit een eigen schoonheid die uniek is in Nederland. De pure uitstraling is te danken aan de zuivere verschijningsvorm van techniek zonder franje. Voor een aanzienlijke groep mensen en om uiteenlopende redenen is de haven een aantrekkelijk gebied. Voor recreatief gebruik geldt vaak: wat nergens anders kan, kan in de haven.

Dit fenomenale landschap verdient het om ervaren te worden. De grote uitdaging is om het voor nog meer groepen gebruikers aantrekkelijk te maken, zonder afbreuk te doen aan de avontuurlijkheid en puurheid van de haven.

 

Panorama 10.000 nodigt uit tot onverwachte en onconventionele vormen van recreatief gebruik. Door het bestaande duin te bedekken met een reusachtige asfaltplaat wordt een veelheid aan spontane activiteiten geaccommodeerd en ontstaat een “free zone” voor automobilisten. Men wordt uitgedaagd tot actie, in plaats van slechts deelnemer te zijn van een voorgeprogrammeerde attractie - een subtiel maar cruciaal verschil. Met de asfaltplaat worden voorwaarden geschapen waardoor bezoekers zelf hun aanleidingen voor ontdekking en specifieke vormen van gebruik kunnen vinden. Tegelijkertijd heeft men uitzicht op de voorbijvarende zeetankers.

 

Het Panorama krijgt als onderdeel van de oude Maasvlakte tevens het allerlaatste en unieke havennummer 10.000 dat deze bijzondere locatie aan het einde van de snelweg A15 markeert. 

 

 

·

 

Opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam
Ontwerp & Concept: RAAAF I Atelier de Lyon
Locatie: Maasmond, havennummer 10000
Status: Visie 2013
Tekening: Kasper Jacobs