Deltawerk //

Deltawerk // bevraagt het streven naar een voor natuurkrachten onverwoestbaar Nederland in tijden van klimaatverandering en zeespiegelstijging. Het locatie-specifieke kunstwerk is tevens een experiment in actieve ruïne-vorming dat ruimte biedt aan niet-menselijke levensvormen en transformeert in de tijd. 

 

Een reusachtig golfbassin diende 1977-2015 als testlocatie voor de Deltawerken in het Waterloopbos Deltawerken. Met als doel een onverwoestbare delta maakten ingenieurs in deze “Deltagoot” meters hoge tsunami-golven om waterbouwkundige werken op hun kwetsbaarheid te testen. Door dit kolossale (Rijks)monument van de Nederlandse strijd tegen het water uit te graven, komt dit “Deltawerk op schaal” in het water te staan. 

 

Bij afwezigheid van de van de golven wordt in het kunstwerk de allesverwoestende kracht van het water invoelbaar gemaakt door grote blokken uit de betonnen muren te zagen, te draaien en te kantelen. De ogenschijnlijk onverwoestbare 250 meter lange testgoot van gewapend beton is nu zelf kwetsbaar. Er ontstaat een nieuw ritme van vallende platen. 

 

De zwaarte van het werk wordt een fysieke ervaring doordat de bezoeker over het water onder de massieve blokken door kan lopen. Eenmaal binnen wordt ze geconfronteerd met een groots perspectief op de leegte tussen de betonnen platen. 

 

We hebben in het maakproces de betonnen huid van het kunstwerk bewust open gespoten om condities te scheppen voor andere levensvormen. In de loop der tijd dat transformeert het beton door de mossen, varens en insecten die het kunstwerk koloniseren. Deltawerk // biedt zo in de loop der tijd steeds meer ruimte aan andere levensvormen, en zal transformeren in de tijd.

 

Lees meer:

>>> Hardcore Heritage 
>>> Indestructible Holland, A tribute to a culture of delta experiments (PDF) 

 

 

·

 

Opdrachtgever: Natuurmonumenten & Rijskdienst Cultureel Erfgoed

Kunstwerk: RAAAF | Atelier de Lyon

Team: Ronald & Erik Rietveld, Erick de Lyon, David Habets

Supported by RAAAF- team: Joop Schroen, Cecile Diama-Samb, Arna Mackic, Daria Khozhai, Mariana Fernandez, Johnny Long

Vakmanschap: Dikkerboom betonboringen and Hompert- Rennes

Ecologisch advies: Albert Aptroot

Constructeur: Nico Plukkel

Fotografie: Jan Kempenaers (kleur), Jeroen Bosch (zwart-wit)

Locatie: Waterloopbos, oorsterweg 36, 8316 PT Marknesse, Noordoostpolder

Status: Realisate Fase 1: 2018  | Realisatie fase 2: 2023

Ondersteund door NWO VIDI >>> & ERC (nr. 679190)  >>> 

 

< >
Projecten > Deltawerk // > //  |  introductie  |  Making of movie  |  02  |  03  |  04  |  05  |  06  |  07  |  08  |  Golf 1977—2014  |  Sneden  |  opinies