Deltawerk //

Deltawerk // bevraagt het streven naar onverwoestbaarheid in een tijd van klimaatverandering en zeespiegelstijging. Tegelijkertijd is het een experiment in actieve ruïne-vorming. Net als het doorgezaagde Rijksmonument Bunker 599 is het ook een pleidooi voor een radicaal andere omgang met cultureel erfgoed: Hardcore Heritage. 

 

Een reusachtig golfbassin in het Waterloopbos diende tussen 1977-2015 als testlocatie voor de Deltawerken. Met als doel een onverwoestbare delta maakten ingenieurs in deze “Deltagoot” o.a. meters hoge tsunami-golven. Door dit kolossale monument van de Nederlandse strijd tegen het water uit te graven komt dit “Deltawerk op schaal” in het water te staan. De reusachtige omvang wordt hierdoor ervaarbaar voor het publiek. 

 

Bij afwezigheid van de van de golven wordt de allesverwoestende kracht van het water invoelbaar gemaakt door grote blokken uit de betonnen muren te zagen, te draaien en te kantelen. Er ontstaat een nieuw ritme van vallende platen. Deze doorsnijdingen openen het kunstwerk letterlijk richting de 40 andere testmodellen in het Waterloopbos. De zwaarte van het werk wordt een fysieke ervaring doordat de bezoeker over het water onder de massieve blokken door kan lopen. Eenmaal binnen wordt ze geconfronteerd met een groots perspectief op de leegte tussen de platen.

 

Lees meer:

>>> Hardcore Heritage 
>>> Indestructible Holland, A tribute to a culture of delta experiments (PDF) 

 

 

·

 

Opdrachtgever: Natuurmonumenten & Rijskdienst Cultureel Erfgoed

Kunstwerk: RAAAF | Atelier de Lyon

Team: Erick de Lyon, Ronald & Erik Rietveld, David Habets

Fotografie: Jan Kempenaers (kleur), Jeroen Bosch (zwart-wit)

Locatie: Waterloopbos, oorsterweg 36, 8316 PT Marknesse, Noordoostpolder

Status: opening 27 september 2018

Ondersteund door NWO VIDI >>> & ERC (nr. 679190)  >>> 

 

< >
Projecten > Deltawerk // > //  |  introductie  |  Making of movie  |  02  |  03  |  04  |  05  |  06  |  07  |  08  |  Golf 1977—2014  |  Sneden  |  opinies