Pretty Vacant

De installatie Pretty Vacant laat de bezoeker op een andere manier naar de lege ruimten van het Centraal Museum kijken. Het blauwe venster werpt er letterlijk en figuurlijk nieuw licht op en voegt zich naar de architectuur van zijn omgeving, de Middeleeuwse kapel. Het grote venster is gebaseerd op de ‘restruimten’ van RAAAF’s eerdere locatiespecifieke installatie Vacant NL, de Nederlandse inzending voor de Architectuurbiënnale van Venetië in 2010. In het Gerrit Rietveldpaviljoen verbeeldde Vacant NL het ongekende potentieel voor innovatie van 10.000 leegstaande publieke en overheidsgebouwen uit de 17e ,18e,19e, 20e  en 21e eeuw.

Het werk van RAAAF past in het verwervingsbeleid van het Centraal Museum, dat zich richt op het snijvlak van beeldende kunst, vormgeving en architectuur, waarbij niet alleen voltooide producten maar ook opdrachten als middel tot collectievorming wordt gezien. RAAAF is een jong bureau dat bij uitstek de nieuwe ontwikkelingen op dit snijvlak vertegenwoordigt, volgens het museum. Directeur Edwin Jacobs beschreef RAAAF als “de talenten op het gebied van ontwerp van architectonische interventies die volkomen los staan van een bestaande architectonische of theoretische verhandeling. Het zijn echte nieuw-denkers in beelden ter expressie van architectuur en ontwerpen.”

Door de aankoop van deze installatie realiseert het Centraal Museum, met steun van het Mondriaan Fonds, de wens om Vacant NL toe te voegen aan de Collectie Nederland.

 

Externe informatie:

<<< Vacant NL, Architectuurbiënnale van Venetië 2010
>>> Mondriaan fonds

>>> Central Musuem Utrecht

 

 

·

 

Opdrachtgever: Centraal Museum Utrecht
Ontwerp: RAAAF
Ontwerpteam:  Ronald en Erik Rietveld, Arna Mackic, Francois Lombarts

Uitvoering: Landstra & De Vries en Claus Wiersma
Locatie: Centraal Museum Utrecht 

Status: realisatie 2013
Fotografie: Rob 't Hart 

 

 


 

< >
Projecten > Pretty Vacant > Pretty Vacant  |  introductie  |  01  |  02  |  04  |  restruimten  |  opinies