Placebook Panorama

Naast de doelstelling van de curatoren om in de presentatie in het Nederlands paviljoen in Venetië het enorme volume aan leegstaande gebouwen voelbaar te maken, en de mogelijkheden tot hergebruik daarvan in kaart te brengen en die na afloop ook mede te initiëren, voelde het team de noodzaak om, in de installatie een verwijzing naar de toekomst te maken.

 

Het bescheiden kernteam van Vacant NL omvat met zes personen de disciplines filosofie, landschapsarchitectuur, grafisch en productontwerp, beeldende kunst, economie en fotografie. Beeldend kunstenaar Barbara Visser en RAAAF legden met Placebook Panorama op basis van de cv’s van de betrokkenen vast welk potentieel zij hebben dankzij de accumulatie van jarenlange ervaring, contacten en creatieve en/of wetenschappelijke activiteiten. Op tastbare en beeldende wijze zijn de relaties gelegd tussen gebouwen, innovatieve projecten en personen. Het kernteam vertegenwoordigt een omvangrijke praktijk van professionele dwarsverbanden en kruisbestuivingen. Indien dergelijke praktijken op grote schaal fysiek gefaciliteerd zouden worden middels toegang tot leegstaande accommodatie, zou dat een enorme rijkdom aan ideeën en nieuwe inzichten kunnen opleveren. 

 

 

.


Project: Vacant NL
Opdrachtgever: NAi en Ministerie van OCW
Curator: RAAAF
Beeldend kunstenaar: Barbara Visser
Geassisteerd door: Kasper Jacobs, Arna Mackic, Peer Frantzen en Mauro Perosin
Locatie: Architectuurbiënnale Venetië, 2010
Status: Geëxposeerd, 2010
Fotografie: Nico Piotto en Rob ‘t Hart