Vacant NL

Voor de Architectuurbiënnale van Venetië in 2010 zijn we door het NAi en het ministerie van OC&W gevraagd om een statement te maken over architectuur en de complexe ruimtelijke vraagstukken waarvoor onze samenleving momenteel staat. Deze complexe vraagstukken waarvoor onze samenleving momenteel staat vragen om innovatie. Niet om een beetje innovatie, maar om heel veel innovatie. Eigenlijk om een cultuur van ontwerp waarin samenwerking tussen wetenschappers en 'creatieve pioniers' centraal staat. Onze installatie ‘Vacant NL’ roept de Nederlandse overheid op om het enorme potentieel aan inspirerende, leegstaande gebouwen uit de 17e,18e,19e ,20e  en 21e eeuw te benutten voor kennisontwikkeling. 

RAAAF stelde voor het ontwerp van de installatie een team samen dat bestond uit mensen met interesse in de innovatieve potentie van leegstand: Jurgen Bey (ontwerper), Joost Grootens (grafisch ontwerper), Ronald Rietveld (landschapsarchitect), Erik Rietveld (filosoof/econoom), Saskia van Stein (projectleider NAi), Barbara Visser (beeldend kunstenaar). Voor de tentoonstellingsbouw zijn Landstra & De Vries en Claus Wiersma (ontwerper) verantwoordelijk. 

Vacant NL kreeg wereldwijde media-aandacht en heeft geleid tot vele vervolgprojecten. Dit laat zien dat vacancy een enorme en internationale uitdaging is voor de architectuur. Het Sandberg Instituut (Rietveld Academie, Amsterdam) heeft ons gevraagd om een masterprogramma te ontwikkelen dat studenten opleidt tot specialisten in tijdelijk hergebruik: Master Vacant NL, die in 2011 startte. Het in een multidisciplinair team ontwerpen en bouwen op locatie staat in deze opleiding centraal. De visie van Vacant NL krijgt zo een grotere impact in de praktijk.  Op dit moment werken we aan een studieboek om onze ervaringen op dit gebied te delen met een internationaal publiek door het lanceren een nieuw professioneel en academisch vakgebied: Vacancy Studies. Dit is ook de titel van de publicatie, die binnenkort zal verschijnen bij nai010. 

 

>>> Lees meer (PDF)

 

 

·

 

Opdrachtgever: NAi | Ministerie van OC&W

Design & concept: RAAAF

Team: Erik & Ronald Rietveld, Arna Mackic, Kasper Jacobs, Peer Frantzen, Chantal Bax 

Status: Geëxposeerd, 2010 

Locatie: Architectuurbiënnale van Venetië, 2010 

Awards: Dutch Design Award, 2011 & Rotterdam Designprijs, 2011

Fotografie: Rob 't Hart