Generating Dune Scapes

— jury "Prix de Rome Architecture 2006":
“Net als in de voorronde boekte Rietveld in de eindronde succes met zijn werkwijze om gebruik te maken van al aanwezige processen en elementen. Hij heeft bovendien laten zien dat hij langs deze weg ook meer gecompliceerde systemen in werking kan zetten en met elkaar kan verbinden. Sommige onderdelen doen surrealistisch aan, maar geven het project wel een krachtige identiteit. En omdat Rietveld over werkelijk alles heeft nagedacht, ziet het ernaar uit dat al die onderdelen uiteindelijk toch samenkomen in een model voor een oord van formaat."

 

Jury: erevoorzitter Meinhard von Gerkan (DE), Hilde Daem (BE), Ruurd Gietema (NL), Joep van Lieshout (NL), John Lonsdale (GB), Ann van Sevenant (BE) en Nathalie de Vries (NL) & secretaris zonder stemrecht Janwillem Schrofer (NL)

 


Meer publiciteit:
>>> NRC Handelsblad

>>> Volkskrant