19 januari 2016

Ronald & Erik Rietveld nieuwe leden Akademie van Kunsten (KNAW)

De Akademie heeft tot doel de stem te vertolken van de kunsten in de Nederlandse samenleving (inclusief de politiek) en het bevorderen van de interactie tussen de kunsten onderling, de kunst en de maatschappij en tussen wetenschap en kunst.

De Akademie van Kunsten is een onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.


De Akademie bestaat uit 50 leden:
Anton Corbijn, Henny Vrienten, Janine Jansen, Arnon Grunberg, Jaap van Zweden, Iris van Herpen, Ramsey Nasr,… Lees meer: KNAW - Akademie van Kunsten