29 oktober 2013

RAAAF [Rietveld Architecture-Art-Affordances] is de nieuwe naam van onze studio. Deze nieuwe naam reflecteert, meer dan Rietveld Landscape, de aard van onze praktijk op het snijvlak van architectuur, kunst en wetenschap.

De studio begon nadat Ronald de Prix de Rome Architectuur won in 2006. Sinds onze bijdrage aan de Architectuurbiënnale van Venetië in 2010 is het merendeel van onze opdrachten van instituten uit de kunstwereld gekomen,  zoals de Kunstbiënnale van Istanbul, Z33, Kunsthal, SKOR en Centraal Museum Utrecht. Dankzij een VIDI-beurs die Erik kreeg toegekend van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) hebben we onze banden met de wetenschap ook versterkt. Dit langetermijnproject in het veld van de filosofie van de neurowetenschappen heet ‘The Landscape of Affordances: Situating the Embodied Mind’. Hierin wordt onderzocht hoe ‘affordances’, handelingsmogelijkheden die de omgeving biedt, bijdragen aan menselijk gedrag, cognitie en ervaring.

RAAAF blijft dwars door professionele velden en schijnbaar onverwoestbare structuren snijden. We blijven denken en werken op een tijdschaal van decennia en op verschillende schaalniveaus. We blijven site-specific werk maken en onorthodoxe perspectieven bieden.