19 december 2012

Bunker 599 op de cover van het Jaarboek Landschapsarchitectuur & Stedenbouw 2012

De visie van Vacant NL, hoe om te gaan met de grote hoeveelheid leegstaand erfgoed, is het vertrekpunt van het Jaarboek. Jelte Boeijenga, lid van de selectiecommissie, schrijft in het introductiestuk dat een belangrijke plaats in dit jaarboek is weggelegd voor projecten waarin cultureel erfgoed centraal staat. Dit is omdat een van de belangrijkste opgaven voor de komende jaren hier centraal staat: het opnieuw functie en betekenis geven aan het bestaande. Hierbij worden Bunker 599 en Fort Werk aan 't Spoel uitgebreid als voorbeelden besproken.

>>> link Vacant NL, where architecture meets ideas
>>> link Bunker 599
>>> link Fort Werk aan 't Spoel