30 augustus 2011

Nieuwe lezingen Ronald Rietveld

>>>> 30 september  "Into the Wild", Oyster Seminar 2011, Stockholm Zweden

>>>> 12 oktober Jaarcongres "De Architect", Vorstelijk Complex, Utrecht

>>>> 21 oktober "Thaler Lecture 2011" University Virginia, USA (to be confirmed)


>>>> 04 November Internationale Biënnale leegstand en herbestemming Maastricht 11.00 u

>>>> 04 november ''The Great Indoors 2011'', Timmerfabriek Maastricht 13.30 u