09 februari 2011

Rietveld Landscape is door de Provincie Flevoland gevraagd een ontwerpvisie te maken voor het symposium Windkracht. Het symposium ging over de transitie naar de tweede generatie windparken.

Zie link project >>>