01 juli 2010

Vacant NL, where architecture meets ideas  

De installatie Vacant NL, where architecture meets ideas roept de Nederlandse overheid op om het enorme potentieel aan inspirerende, leegstaande gebouwen uit de 17e,18e,19e ,20e  en 21e eeuw te benutten voor creatief ondernemerschap en innovatie. 

De Nederlandse overheid wil uiterlijk in 2020 bij de top vijf van kenniseconomieën in de wereld behoren. De creatieve industrie is één van de vijf sleutelgebieden in deze Kennis en Innovatie Agenda. De transitie naar zo’n creatieve kenniseconomie vereist niet alleen excellent onderzoek en onderwijs, maar ook specifieke ruimtelijke condities. Onze visie neemt de nationale politieke ambitie serieus en zet leegstand in voor het bevorderen van innovatie binnen de creatieve kenniseconomie.

De complexe vraagstukken waarvoor onze samenleving momenteel staat vragen om innovatie. Niet om een beetje innovatie, maar om heel veel innovatie. Eigenlijk om een cultuur van ontwerp waarin samenwerking tussen wetenschappers en creatieve pioniers centraal staat. Een nationale strategie van tijdelijk hergebruik van (overheids- en publieke) gebouwen verlaagt de drempel voor creatief ondernemerschap en maakt inspirerende ruimtes beschikbaar voor pas afgestudeerden, vaklieden en andere initiatiefnemers. Vacant NL maakt zo nieuwe verbindingen tussen vakgebieden mogelijk en bevordert experiment.

Rietveld Landscape is curator van de Nederlandse inzending voor de Architectuurbiënnale van Venetië 2010.

>>>> lees ons gehele curatorial statement in pdf formaat