10 mei 2010

Symposium 'Toekomst van het even'
Symposium tijdelijk ruimtegebruik

Tijdelijkheid als nieuwe strategie in de stedenbouw, dat is het thema voor het symposium Toekomst van het Even, dat plaats zal vinden op 23 juni as. in Theater de Machinefabriek in Groningen. Leegstaande panden en braakliggende terreinen, ze slaan soms jarenlang gaten in het stedelijk weefsel. De problematiek van leegstand en braakligging wordt onder druk van de recente crisis versterkt. Kan deze problematiek echter ook ten gunste van de stedelijke dynamiek worden gebogen? Als ontwikkeling nog ver weg is en de toekomst nog ongewis kunnen dit soort terreinen juist een kans vormen om te experimenteren met innovatieve tijdelijke stadsconcepten. Tijdelijkheid als ademruimte voor de stad, daarover gaan we graag een middag met u in discussie onder de bezielende leiding van een aantal deskundigen.

Klaus Overmeyer (Studio UC / Klaus Overmeyer, Berlijn) zal ingaan op de rol van tijdelijk ruimte-gebruik als strategie in de stedenbouw. Vervolgens zal Ronald Rietveld (Rietveld Landscape, Amsterdam) de zaal prikkelen met het project Free Port Amsterdam | Tijdelijkheid als Strategie. In de daaropvolgende paneldiscussie onder leiding van dagvoorzitter Esseline Schieven zal, in interactie met de zaal, het thema verder worden verdiept. Deelnemers aan dit panel zijn onder meer Tjerk Ruimschotel (voorzitter BNSP / supervisor stedenbouw Groningen), Gijs van Oenen (filosoof / Erasmus Universiteit Rotterdam), Paul van Bussel (pvanb architecten, Groningen) en Klaus Overmeyer.

Link: Symposium 'Toekomst van het even'