05 april 2010

Opening tentoonstelling Bloedkoralen van de Oosterschelde, Middelburg, t/m 21 mei

Van dinsdag 27 april t/m vrijdag 21 mei vindt bij CBK Zeeland in Middelburg de tentoonstelling ‘Bloedkoralen van de Oosterschelde’ plaats. In de tentoonstelling staan een drietal ontwerpverkenningen rond de dijkbekleding van het Oosterscheldebekken centraal.

Rietveld Landscape maakte een eye-opener met zijn ontwerp voor het dijkvak ter hoogte van de Plompetoren. Door de huidige dijk door te snijden komt de toren, die zich nu nog binnen de dijk bevindt, buitendijks te staan. Zo wordt beter duidelijk gemaakt dat het een relict van een verdronken dorp betreft. Het verkeer wordt in een halve cirkel om de toren heen geleid, net zoals de kerk vroeger het middelpunt van Koudekerke vormde. Aan het water zorgt een royale trap dat de locatie aantrekkelijk wordt voor verschillende gebruikersgroepen.

Link: Plompe Toren