11 maart 2010

Symposium Cultuur als confrontatie
De ruimtelijke agenda na Belvedere

De Belvedere projecten hebben nieuwe methoden, technieken en inzichten opgeleverd wat betreft het werken aan de ruimtelijke inrichting van Nederland. Ook zijn veel Belvedere projecten illustratief voor nieuwe benaderingen van ruimtelijke opgaven voor verbreding van het begrip cultuur en cultuurhistorie. Deze projecten zijn bruikbaar voor het werken aan de nieuwe sociaal-maatschappelijke en ruimtelijke opgaven. Aan de hand van stellingen worden cases gepresenteerd. Daarnaast spiegelen Anna Vos en Anco Schut de opgaven aan de hedendaagse realiteit: in wat voor sociaal-maatschappelijke context moeten de vragen worden gesteld en wat zijn reële ruimtelijke ambities in een tijd van krimp en recessie.

Lezing Ronald Rietveld:
Rietveld Landscape heeft i.s.m. Atelier de Lyon verschillende projecten voorgesteld en uitgevoerd met betrekking tot het publiek toegankelijk maken van de forten en betonwerken in de Nieuw Hollandse Waterlinie. Het werk kenmerkt zich door een integrale aanpak waarbij de soms radicale interventies leiden tot een nieuw evenwicht tussen historische elementen en hedendaags gebruik.

Tijd: 12.00 uur tot  17.00 uur, inclusief lunch en na afloop een toast op de toekomst in:
Locatie: Smart Project Space (het voormalige pathologisch anatomische laboratorium van de UVA) Arie Biemondstraat 105/111, 1054 PD Amsterdam

Link: symposium Cultuur als confrontatie