15 december 2009

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft Erik Rietveld een Veni-subsidie toegekend voor zijn onderzoek naar alledaags handelen. Eerder kende NWO hem een Rubicon-subsidie toe voor zijn onderzoek aan Harvard, waar hij momenteel 'Fellow in Philosophy' is.

Een belangrijk onderdeel van het nieuwe onderzoeksproject is een samenwerking voor ontwerpend onderzoek binnen Rietveld Landscape. We zullen de resultaten van het onderzoek naar alledaags handelen benutten voor het ontwerp van het publiek domein.

Link: onderzoekswebsite Erik Rietveld