27 september 2009

Boek Nieuwe Hollandse Waterlinie overhandigd aan Plasterk

In een tijd waarin grote visies en plannen vaak failliet verklaard worden is vandaag de 80 kilometer lange Nieuwe Hollandse Waterlinie door minister Plasterk officieel betiteld als Rijksmonument. Concreet betekent dit dat een open gebied van 80 kilometer lengte, tussen IImeer en Biesbosch, met 46 forten en 700 betonwerken grotendeels wordt teruggeven aan het publiek. Door de cultuurhistorische kwaliteit, enorme schaal en ligging langs de oostkant van de Randstad heeft de Waterlinie de potentie om het eerste Nederlandse “park van de 21e eeuw” te worden. Rietveld Landscape heeft middels diverse projecten hieraan de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd.

Vandaag is ook het boek 'Versteende Ridders' overhandigd aan minister Plasterk. Ronald Rietveld is samen met bureau B+B, Douwe  Koen en Annemiek Simons auteur van dit boek. Het is een inventarisatie van de betonwerken in de Nieuwe Hollandse Waterlinie en bevat enkele voorbeeldprojecten van Rietveld Landscape | Atelier de Lyon. Het boek is een belangrijke cultuurhistorische inspiratiebron voor een toekomstgerichte kijk op de monumentale Waterlinie. Het thema “behoud door ontwikkeling” roept vraagtekens op maar blijkt binnen de context van de Waterlinie, mede dankzij een sterke regie vanaf de zijkant (kwaliteitsteam NHW), buitengewoon effectief.  

Met de grote, urgente maatschappelijke opgaven zijn grootschalige visies en plannen juist nu nodig. Maar de manier waarop deze tot stand kunnen komen is niet te vergelijken met de grote plannen van vroeger, zoals bijvoorbeeld de Zuiderzeepolders. Immers de context van de ruimtelijke planning is sterk veranderd door de enorme complexiteit van samenleving, landschap en steden. De Waterlinie is een schoolvoorbeeld van hoe middels een strategische interventie op het hoogste schaalniveau een groot en cultuurhistorisch rijk gebied een nieuwe publieke toekomst tegemoet kan gaan. Middels locatiespecifieke ontwerpen kan de linie nu doorgroeien naar een grootstedelijk park van de 21e eeuw.

link uitgeverij: http://www.uitgeverijblauwdruk.nl/