01 juli 2009

Krachtenspel tussen de elementen, advies aan vaste kamercommissie

Op 19 juni j.l. hebben Rietveld Landscape en twee andere bureaus hun ontwerpend onderzoek mbt klimaatverandering gepresenteerd aan de vaste kamercommissie en de pers.

De vraag van opdrachtgever Atelier Fryslan was: Wat is de fysieke consequentie van de inhoud van het rapport Veerman (Samen werken met water, bevindingen van de deltacommissie, 2008) voor de Friese kustzones en eilanden? De concrete opgave voor Rietveld Landscape betrof de problematiek op Terschelling, die vergelijkbaar is met de andere eilanden.

Terschelling

De symbiose tussen menselijke activiteiten en grootse natuurlijke processen maken Terschelling tot een onweerstaanbare attractie voor eilandbewoners en buitenstaanders. Dit gegeven zou volgens Rietveld Landscape leidend moeten zijn voor de oplossingen met betrekking tot de zeespiegelstijging.

De onzekerheid in de zeespiegelstijging vraagt om interventies die meebewegen met het water en aanpasbaar zijn in de tijd. De gedachte achter deze strategische interventies exporteerbaar naar andere Waddeneilanden............

Lees en kijk verder: Link project en tekst >>>