09 april 2009

Barbara Visser (kunstenaar) en Ronald Rietveld nemen deel aan de  adviescommissie van Stichting Kunst en Openbare Ruimte. Zij nemen de plaatsen in van Bregtje van der Haak, documentairemaker VPRO-televisie en Job Koelewijn, beeldend kunstenaar en Kamiel Klassse, NL Architects.

De commissie heeft tot taak om gevraagd en ongevraagd adviezen uit te brengen aan de stichting over o.a.: het beleid op lange termijn, het beleid op korte termijn, i.e. het al dan niet opnemen van projecten in het programma en de begroting en het formuleren van inhoudelijke uitgangspunten bij opdrachten van SKOR.  >>>> link website

Wat is SKOR?  
SKOR (Stichting Kunst en Openbare Ruimte) is een landelijk opererende organisatie die bijzondere kunstprojecten ontwikkelt in relatie tot de openbare ruimte. SKOR begeleidt en adviseert organisaties die kunst op een publieke locatie willen realiseren en levert waar nodig financiële ondersteuning. De organisatie komt voort uit de verzelfstandiging in december 1999 van het Praktijkbureau Beeldende Kunstopdrachten van de Mondriaan Stichting en wordt gesubsidieerd door het ministerie van OCW. 

 SKOR richt zich op de wisselwerking tussen kunst, opdrachtgever, locatie en publiek, en legt daarbij relaties met ontwikkelingen binnen nieuwe media, architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Openbare ruimte is een begrip dat veel onderwerpen raakt: de inrichting van de stedelijke ruimte, landschap en ruimtelijke ordening; maar ook televisie of internet als vormen van publiek domein. Bovendien eisen steeds meer kunstenaars de openbare ruimte op als werkterrein.  

Adviescommissie :
- Jaap Guldemond (voorzitter), conservator moderne en
   hedendaagse kunst Museum Boijmans Van Beuningen
- Jurgen Bey, vormgever
- Barbara Visser, kunstenaar
- Ronald Rietveld, landschapsarchitect