27 november 2008

Architecture Bulletin 05  NAI
Symposium Architecture 2.0 / The Destiny of Architecture

De Toekomst van Architectuur is het thema van Architectuurbulletin 05. Zes vooraanstaande Nederlandse architecten en vier jonge talenten gaven tijdens het symposium ‘Architectuur 2.0’ in Rotterdam hun visie op de hedendaagse architectuur, de rol van de architect en de toekomst van de architectuur. In Architectuurbulletin 05 zijn deze beschouwingen en visies gebundeld en geïllustreerd, en ingeleid met een essay van Ole Bouman, directeur Nederlands Architectuurinstituut.

Voor wie bij het symposium Architectuur 2.0, The Destiny of Architecture aanwezig was, zal deze publicatie een goed overzicht bieden van de lezingen. Voor alle andere lezers zijn het portretten van diverse ontwerppraktijken, die met elkaar een beeld vormen van het talent waarmee Nederland op dit moment internationaal furore maakt.

Met teksten van Wiel Arets, Ben van Berkel, Ole Bouman, Mels Crouwel, Jochem Heijmans, Francine Houben, Marten de Jong, Sander Lap, Winy Maas, Willem Jan Neutelings, Ivo Opstelten en Ronald Rietveld.

Link: pdf tekst Ronald Rietveld
Link: NAI  Architecture bulletin 05

Andere recente publicaties:

Blauwe Kamer nr.4 augustus 2008
Link: Interview Ronald Rietveld

200 jaar Prix de Rome
Link: Boek MDCCCVIIIMMVIII
Link: Documantaire 200 jaar Prix de Rome