Industrial Jurassic

Het woord Grensmaas bestaat uit de woorden ''Grens'' en ''Maas''- oftewel: een rivier die de grens tussen België en Nederland vormt. Tegelijkertijd suggereert het woord Maasvallei dat er één gebied is waar de Maas doorheen loopt. RAAAF stelt voor nieuwe verbindingen tussen Nederland en België te maken waarbij de Maas niet als grens maar als verbindend element zal werken. De vijf Belgische Maasdorpen, die tevens de entree vormen van de Maasvallei, zijn het vertrekpunt voor mogelijke nieuwe verbindingen.

Voor de openingsceremonie van de Maasvallei in mei 2013, worden vijf tijdelijke bruggen tussen België en Nederland voorgesteld. Het idee is dat tien tankbrugleggers de ceremoniële handeling vormen waarbij de bruggen de uitgestrekte handen zijn van Belgie naar Nederland en andersom. Deze tijdelijke verbindingen zijn het startschot voor permanente en locatiespecifieke verbindingen. Zo wordt de Maasvallei een internationaal project dat twee landen met elkaar verbindt in plaats van scheidt.

RAAAF is door Z33 aangesteld als pre-curator om fascinerende aanknopingspunten te vinden en een strategie te ontwikkelen voor kunst in de open ruimte in de Vlaamse Maasvallei. Kunstenaars uit binnen- en buitenland zorgen ervoor dat voorbijgangers en bezoekers een andere blik op de wereld krijgen. Het landschap bevat immers veel verhalen die niet altijd onmiddellijk zichtbaar zijn. Dit alles past in de missie van Z33, Huis voor actuele kunst, om bezoekers aan te moedigen op een andere manier naar alledaagse dingen te kijken.

 

 

·


Opdrachtgever: Z33, Huis voor actuele kunst
Ontwerpteam: Ronald & Erik Rietveld, Arna Mackic
Locatie: Vlaamse Maasvallei
Status: visie 2013