700 Bunkers

Project: 700 bunkers
Ontwerp onderzoek: Bureau B+B, RAAAF
Team: Ronald Rietveld, Ricky Rijkenberg 
Cultruurhistorisch onderzoek en archief: Douwe Koen
Locatie: Nieuwe Hollandse Waterlinie
Status: Visie 2007