Dutch Atlas of Vacancy

De “Dutch Atlas of Vacancy” is onderdeel van installatie Vacant NL. De installatie roept de Nederlandse overheid op om het enorme potentieel aan inspirerende, leegstaande gebouwen uit de 17e,18e,19e, 20e en 21e eeuw te benutten voor creatief ondernemerschap en innovatie.


Omdat de innovatieagenda vanuit nationale politiek komt, richten we ons primair op overheidsgebouwen die een week tot tien jaar leegstaan. De Dutch Atlas of Vacancy toont een oneindig scala aan tijdelijke gebruiksmogelijkheden van gebouwen.


Het is bijzonder dat er een overvloed bestaat aan ruimtes die niet monotoon zijn, maar juist heel divers omdat de gebouwen ooit voor een specifiek gebruik ontworpen zijn: vuurtorens, ziekenhuizen, watertorens, fabriekshallen, vliegvelden, hangars, kantoren, revalidatiecentra, forten, bunkers, scholen, zwembaden en veel meer. Juist deze diversiteit maakt dat (veelal niet-reproduceerbare) leegstaande objecten ons oneindig veel affordances (handelingsmogelijkheden) bieden. Wanneer creatieve pioniers toegang krijgen tot deze overvloed, daagt dit uit tot een scala aan experimenten. 

Behalve de eigenschappen van de gebouwen zelf bepaalt de ‘creatieve ecologie’ in belangrijke mate de kansen voor een bepaald type gebruik. Die zijn voor ieder gebouw anders. Het betreft bijvoorbeeld de relaties met uiteenlopende voorzieningen en kennisnetwerken zoals de nabijheid van onderwijsinstellingen, bedrijven en de aanwezigheid van mensen of juist het ontbreken daarvan. 

 

<<< Atlas in tentoonstelling Vacant NL

 

 

·


Project: Vacant NL
Opdrachtgever: NAi en Ministerie OCW
Auteur: RAAAF
Locatie: Architectuurbiënnale Venetië 2010
Grafisch ontwerp: Studio Joost Grootens