Plompe Toren

Het ontwerp voor de Plompe Toren komt voort uit een grotere strategie om de potentiële internationale allure van het Nationaal Park Oosterschelde beter tot zijn recht te laten komen. Het gebied kent een enorm recreatief, economisch en cultuurhistorisch potentieel dat nog onvoldoende benut wordt. Zo is er de geschiedenis van de ruim 100 verdronken dorpen die door heel Zeeland verspreid liggen maar nu nauwelijks beleefbaar zijn. De Plompe Toren vormt het baken van deze verdronken geschiedenis. Het ontwerp van RAAAF | Atelier de Lyon toont het verleden van het verdwenen dorp Koudekerke zonder er een verstilde plek van te maken. 


Door de huidige dijk door te snijden komt de toren, die zich nu nog binnen de dijk bevindt, buitendijks te staan. Zo wordt duidelijk gemaakt dat het een relict van een verdronken dorp betreft. De dreiging van de zee wordt hier getoond in plaats van bedwongen. Het verkeer wordt in een halve cirkel om de toren heen geleid, net zoals de kerk vroeger het middelpunt van Koudekerke vormde. De andere helft van de cirkel ligt denkbeeldig in zee. Aan het water zorgt een royale trap dat de locatie aantrekkelijk wordt voor verschillende gebruikersgroepen, zoals duikers, vogelaars en toeristen. Het verleden geeft zo een nieuwe impuls aan het heden.

 

 

·

 

Opdrachtgever: Projectbureau Zeeweringen
Ontwerp & Concept: RAAAF | Atelier de Lyon
Locatie: Oosterschelde, Kouderkerke
Status: Visie 2011