Krachtenspel tussen de elementen

RAAAF werd gevraagd om een visie op de kansen die het rapport van de Deltacommissie 2008 Terschelling biedt. De symbiose tussen menselijke activiteiten en grootse natuurlijke processen maakt Terschelling tot een onweerstaanbare attractie voor eilandbewoners en buitenstaanders. Dit gegeven zou volgens RAAAF leidend moeten zijn voor oplossingen met betrekking tot de zeespiegelstijging. De onzekerheid in de voorspelling van de zeespiegelstijging vraagt om flexibele strategieën voor Oost- en West-Terschelling; om interventies die meebewegen met het water en aanpasbaar zijn in de tijd.

De bestaande stuifdijk op de Boschplaat wordt geactiveerd door de aanwezige vegetatie te verwijderen. Een groots stuivend zandduin ontstaat. Een grid van oude meerpalen is nodig om het stuivend zand vast te houden zodat het gebied langzaam ophoogt. Het maakt het proces van verstuiving en duinvorming bovendien afleesbaar in de tijd. 

Hoewel de voorgestelde ingrepen specifiek voor Terschelling zijn ontworpen, is de gedachte achter deze strategische interventies exporteerbaar naar andere Waddeneilanden. Deze kampen immers vaak met een vergelijkbare problematiek. 

>>> Lees meer (PDF)

 

 

·

 

Opdrachtgever: Atelier Fryslan

Ontwerp & Concept: RAAAF I.s.m. Deltares & Gerwin de Vries
Locatie: Boschplaat Terschelling
Status: Visie 2009