Deltawerken 2.0

— Jury Archiprix, 2004
“Op overtuigende wijze toont het plan voor een bypass voor de Rijn en Waal aan dat de grootschalige ingreep een fascinerend landschap kan opleveren. Deltawerken 2.0 betreft de uitwerking van een 42 kilometer lange groene rivier door de Overbetuwe. Het contrast van de grootschalige leegte met de stedelijkheid van het knooppunt Arnhem – Nijmegen versterkt de kwaliteit van zowel de groene rivier als de stad. Het ontwerp gaat vergezeld van een al even indrukwekkende toelichting. […] De grote schaal wordt zorgvuldig vormgegeven, wat ondermeer tot uitdrukking komt in de zichtlijnen vanuit het dijkpark op de bestaande kenmerkende gebouwen. Ook de uitwerkingen getuigen van veel ontwerptalent. Het project voegt een inspirerend hoofdstuk toe aan de Nederlandse strijd tegen het water.”


Jury: Carel Weeber, Felix Claus, Berdie Olthof, Vincent van Rossem, Stefan Gall — Aart Oxenaar, Jaarboek Academie van Bouwkunst Amsterdam, 2004

“Ronald Rietveld, Deltawerken 2.0 “Een dijk van een Park”. Dit plan anticipeert op een al jarenlang slepende kwestie – ontwikkeling van de stedelijke as Arnhem-Nijmegen – en vat een meer recent probleem aan: waterberging. Dit laatste gegeven wordt ingezet om de stedenbouwkundig broodnodige leegte af te dwingen. Daarbij wordt schijnbaar en passant een nieuw type gecreëerd: een dijkpark, of parkdijk als recreatieve rand rond wat wel eens het middelpunt zou kunnen worden van de ultieme Vinex. Het plan laat met verbluffende eenvoud zien welke processen in Nederland nog grote vormen kunnen genereren – en dit paradoxaal in een tot het laatste detail doorwerkt plan.”

 

 

— Riek Bakker, De Water, 2006

“Een dijk van een Park. Een hele interessante stelling, waar ik mij graag achter stel. De diversiteit en de dynamiek van de natuur wordt af en toe een waar spektakel. De ruimtelijke werking kan door de forse maten waarmee de groene rivieren gepaard gaan ook spectaculair zijn. De diversiteit neemt toe en dus de beleving voor de mensen. Bovendien kunnen structurele problemen duurzaam worden opgelost. Hier kan men toch met de beste wil van de wereld niets op tegen hebben.”