Deltawerk //

Deltawerk // maakt de grootsheid van de Deltawerken, die in deze goot door meters hoge golven getest zijn, voelbaar voor het grote publiek. Bij afwezigheid van de golven uit het verleden articuleert deze radicale ingreep de Nederlandse drang naar vooruitgang – waarbij destijds de allergrootste middelen geoorloofd waren voor het bedwingen van de zee – met als doel een voor natuurkrachten onverwoestbaar Nederland.

 

De testmodellen in het Waterloopbos zijn in verval. De natuur neemt dit landschap van techniek in hoog tempo over. Juist dit spanningsveld tussen verval, behoud en ontwikkeling van erfgoed en natuur maakt het Waterloopbos tot een bijzondere ervaring. Een van de modellen is de Deltagoot. Na ruim 40 jaar technologische vooruitgang en experiment zijn de golven in de Deltagoot tot stilstand gekomen.

 

 

Deltawerk // maakt de betekenis van dit test object ervaarbaar voor het publiek; iets wat normaal onzichtbaar zou blijven.  Het verbindt de inhoud van het verleden met nieuwe betekenis voor de toekomst. Door de goot uit te graven komt een gigantisch ‘deltawerk’ (op schaal) van 7 meter hoogte en 250 meter lengte in een watervlak staan. Betonplaten worden uit de dikke wanden gezaagd en met de precisie van dit gebouwde ingenieurswerk 90 graden om hun as gedraaid. Door de vele formaten en hellingen van de uitgezaagde platen ontstaat een majestueuze ruimte die zich naar het omliggende landschap opent en bezoekers uitdaagt tot een ontdekkingstocht.  Het wordt een indrukwekkende ruimtelijke ervaring van licht, schaduw, reflectie, met verrassende doorzichten.  De ruimte verandert gedurende de dag, de seizoenen en de jaren. 

 

Lees meer:
>>> Indestructible Holland, A tribute to a culture of delta experiments (PDF) 

 

 

·

 

Client: Natuurmonumenten & Dutch Cultural Heritage Agency

Ontwerp & Concept: RAAAF | Atelier de Lyon

Team: Erick de Lyon, Ronald & Erik Rietveld, David Habets

Locatie: Waterloopbos, oorsterweg 36, 8316 PT Marknesse, Noordoostpolder

Status: opening 27 september 2018